ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 11/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
มายแคล 1500
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MYKAL 1500
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน สตรีวัยหมดประจำเดือน ไตวายเรื้อรัง และแคลเซียมในเลือดต่ำจากการใช้ยา 2. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 3. ใช้เสริมแคลเซียม เมื่อรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีระยะให้นมบุตร สตรีวัยหมดประจำเดือน และผู้สูงอายุ 4. เป็นตัวจับฟอสเฟตในลำไส้เล็กสำหรับผู้ป่วยโรคไต 5. เป็นยาลดกรด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. CALCIUM CARBONATE       ปริมาณ/หน่วย  1500.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
- ผู้ที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว - ผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (เกี่ยวข้องกับโรคซาร์คอยซิส, ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง, ภาวะวิตามินดีสูง, มะเร็งบางชนิด)
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 9/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 174 ,179 หมู่ 8 ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย 57210โทร. 0 2945 9555
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022660001111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 กุมภาพันธ์ 2566 15:52:9
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:25:36