ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 13/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
23 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไฮเปอคอร์ 2.5
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
HYPERCOR 2.5
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
รักษาอาการความดันโลหิตสูง โดยใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. BISOPROLOL FUMARATE       ปริมาณ/หน่วย  2.50 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้ยา Bisoprolol ในผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้ 1.ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ควบคุมอาการไม่ได้ หรือภาวะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้เพียงพอ (decompensated heart failure) อย่างฉับพลันซึ่งต้องการยาที่ช่วยเพิ่มการบีบตัวของหัวใจทางหลอดเลือด 2.ภาวะช็อคที่เกิดจากการทำงานของหัวใจ (cardiogenic shock) 3.มีความผิดปกติของการนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างรุนแรง AV block ระดับ 2 หรือ 3 4.ภาวะหัวใจเต้นช้าแบบ sinus bradycardia 5.โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่มีอาการรุนแรง (severe peripheral arterial disease) 6.ภาวะความดันโลหิตต่ำ (hypotension) 7.ผู้ป่วยที่มีอาการหลอดลมหดเกร็ง หรือโรคหอบหืด หรือมีประวัติเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 8.ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกของต่อมอะดรีนัล phaeochromocytoma ที่ยังไม่ได้รับยากลุ่ม alpha blockers 9.ภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis)
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 5/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 216 หมู่ 6 ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110โทร. 0 2420 1632-5
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022660001311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 มีนาคม 2566 10:2:56
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:39:4