ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 29/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
22 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
วาโคพาน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VACOPAN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ลดอาการเกร็งตัวและเคลื่อนไหวมากเกินปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ การเกร็งตัวของทางเดินปัสสาวะ อาการปวดประจำเดือน รักษาอาการเกร็งของโรค Parkinson ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของสมองยับยั้งการเคลื่อนไหว และลดความดันในทางเดินอาหารในกรณีที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ โรคบิด ถุงที่ผนังอวัยวะอักเสบ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันควบคุมภาวะหดเกร็งอื่นๆ เช่น ใช้ป้องกันอาการ motion sickness และใช้เป็นยาขยายม่านตา
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. HYOSCINE BUTYLBROMIDE       ปริมาณ/หน่วย  10.000 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 128/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560โทร. 0 2300 9555
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022660002911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 มีนาคม 2566 11:43:16
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:4:52