ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 38/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
22 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
มิราแพค
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MIRAPAC
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer) แผลในกระเพาะอาหารหลอดอาหารอักเสบ (Reflux oesophagitis) และ Zolling Ellison syndrome
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. OMEPRAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2536
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 2,4 ซอย อนามัยงามเจริญ 24 ถนน พระรามที่ 2 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150โทร. 0 2117 3731-2
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022660003811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 มีนาคม 2566 10:57:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:21:51