ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 2/64 (E)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
DEPACON
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Depacon is indicated as an intravenous alternative in patients for whom oral administration of valproate products is temporarily not feasible in the following condition: Depacon is indicated as monotherapy and adjunctive therapy in the treatment of patients with complex partial seizures that occur either in isolation or in association with other types of seizures. Depacon is also indicated for use as sole and adjunctive therapy in the treatment of patients with simple and complex absence seizures, and adjunctively in patients with multiple seizure types that include absence seizures. Simple absence is defined as very brief clouding of the sensorium or loss of consciousness accompanied by certain generalized epileptic discharges without other detectable clinical signs. Complex absence is the term used when other signs are also present.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 ml
1. VALPROIC ACID       ปริมาณ/หน่วย  500.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 108/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
โอลิค (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 166 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนน อุดมสรยุทธ หมู่ 16 ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160โทร. 0 3522 1036
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1032640000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 มีนาคม 2564 10:54:38
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:46:9