ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 6/64 (E)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
17 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
OLOPATADINE HYDROCHLORIDE OD TABLETS 5 MG “MEIJI”
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORODISPERSIBLE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Adults: allergic rhinitis, urticaria, itching caused by skin diseases (eczema/dermatitis, prurigo, pruritus pruritus, psoriasis vulgaris, polymorphic exudative erythema) Children: itchiness associated with allergic rhinitis, urticaria, skin diseases (eczema/dermatitis, skin pruritus)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. OLOPATADINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 106/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 37 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520โทร. 0 2326 0750-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1032640000611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 มิถุนายน 2564 15:21:17
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:59:22