ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 1/64 (B)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
5 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
4 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
THENOX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1) ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดําตีบตัน (DVT) ภายหลังผ่าตัด และ/หรือหลอดเลือดปอดอุดตัน (PE) 2) ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดําตีบตัน (DVT) ในผู้ป่วยอายุรกรรมที่ไม่สามารถลุกเดินได้ เนื่องจากความเจ็บป่วยเฉียบพลัน 3) รักษาภาวะหลอดเลือดดําตีบตันเฉียบพลัน (acute deep vein thrombosis) (DVT) และ/หรือ หลอดเลือดปอดอุดตัน (PE) 4) ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่ไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal circulation) ขณะล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม 5) รักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST-segment elevation (STEMI) 6) ป้องกันอาการแทรกซ้อนจากหัวใจขาดเลือดของภาวะเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. ENOXAPARIN SODIUM       ปริมาณ/หน่วย  10000 anti-Xa
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2556
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140โทร. 0 2449 7950
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1042640000111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
17 สิงหาคม 2564 13:34:33
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:23:18