ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 72/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
วอเรสซ์ (200 มก.ชนิดเม็ด)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VORAIZ (200 MG TABLET)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Voriconazole เป็นยาต้านเชื้อรา ชนิด triazole ซึ่งออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อราได้กว้าง และมีข้อบ่งใช้ดังต่อไปนี้ รักษาการติดเชื้อรา Aspergillus แบบลุกลาม (invasive aspergillosis) รักษาภาวะการติดเชื้อ Candida ในเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic รักษาการติดเชื้อรา Candida แบบลุกลามชนิดร้ายแรง (รวมทั้ง C. krusei) รักษาการติดเชื้อรา Candida ที่หลอดอาหาร รักษาการติดเชื้อราชนิดร้ายแรงจากเชื้อ Scedosporium spp. และเชื้อ Fusarium spp. รักษาการติดเชื้อราชนิดร้ายแรงอื่น ๆ ในผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาหรือมีการดื้อต่อการรักษาชนิดอื่นได้ ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีอาการไข้ (ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกแบบพันธุกรรมต่างกัน (allogenic bone marrow transplant) ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งกลับเป็นซ้ำ) ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อราแบบลุกลาม เช่น ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (haematopoietic stem cell transplant, HSCT)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. VORICONAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  200.000 milligram
1. VORICONAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  200.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :


เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 123/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สยามเภสัช
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 123 ซอย โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2625 9999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052630007211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
1. บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จำกัด
2. บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
4 เมษายน 2565 21:46:47
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:41:2