ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 85/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เลโวซิน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LEVOXIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ เช่น 1.โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae หรือ Moraxella catarrhalis 2.หลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบเฉียบพลัน ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,Haemophilus parainfluenzae หรือ Moraxella catarrhalis 3.ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia (รวมทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อต่อ penicillin) Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumonia, Moraxella catarrhatis, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila หรือ Mycoplasma pneumonia 4.ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ methicillin-susceptible, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescen, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Heamophilus Influenza หรือ Staphylococcus pneumoniae ในกรณีที่มีอาการทางคลินิกบ่งบอกหรือมีหลักฐานชัดเจนว่าติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa แนะนำให้ใช้ anti-pseudomonal B-lactam ร่วมด้วย 5.การติดเชื้อที่ผิวหนังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ฝี, หนอง, ตุ่มพุพอง, ผิวหนังอักเสบ เนื้อเยื่ออักเสบ, การติดเชื้อที่บาดแผล ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Staphylococcus aureus หรือ Streptococcus pyogenes, 6.การติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ methicillin-susceptible staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes หรือ Proteus mirabilis 7.การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ขั้นอ่อนถึงขั้นปานกลาง) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa หรือ Staphylococcus saprophyticus 8.ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Escherichia Coli, Enterococcus faecalis หรือ Staphylococcus epidermidis 9.กรวยไตอักเสบ (ขั้นอ่อนถึงขั้นปานกลาง) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Escherichia coli
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ
1. LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  512.46000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ซอย คู้บอน 11 ถนน คู้บอน แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2943 0935-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052630008511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
09 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
16 สิงหาคม 2566 18:42:23
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:12:21