ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 87/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
4 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
3 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
อีโทเมด 120
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ETOMED 120
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ใช้บรรเทาอาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ - ใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ข้อห้ามใช้ - ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ - ผู้ป่วยที่มีแผลของทางเดินอาหารหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร - ผู้ป่วยที่ตับเสื่อมอย่างรุนแรง (Child-Pugh score >9) - ผู้ป่วยที่มีค่า creatinine clearance < 30 มิลลิลิตร/นาที - ผู้ป่วยที่เคยมีอาการหอบหืด เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เนื้องอกที่จมูก บวมน้ำที่หลอดเลือด หรือลมพิษหลังการได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) - หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร - เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี - ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินอาหารอักเสบ - ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจวาย (NYHA II-IV) - ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้อย่างดีพอ - ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และ/หรือโรคหลอดเลือดสมอง (รวมถึงผู้ป่วยซึ่งทำ coronary artery bypass graft surgery หรือทำศัลยกรรมทางหลอดเลือด (angioplasty) มาไม่นาน)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. ETORICOXIB       ปริมาณ/หน่วย  120.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สหแพทย์เภสัช
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 30/333 หมู่ 1 แขวง โคกขาม เขตเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 โทร.0 2024 8635,0 2024 8639
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052630008711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 มิถุนายน 2565 20:33:49
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:52:27