ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 92/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ซีกร้า 100
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
XEGRA 100
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) เนื่องจากอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่นานเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ การใช้ยา sildenafil จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ Phosphodiesterase type 5 inhibitor (PDE-5 Inhibitor) ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ต่อส่วนประกอบใด ๆ ของยาเม็ด ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ nitric oxide donors, organic nitrates หรือ organic nitrites รูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับยาเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว เนื่องจากยาซิลเดนาฟิลจะเสริมฤทธิ์ลดความดันโลหิตของไนเตรต
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. SILDENAFIL CITRATE       ปริมาณ/หน่วย  141.0 milligram
       eq.to   1.1. SILDENAFIL       ปริมาณ/หน่วย  100.0 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 4/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 199 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 โทร.0 2117 3999,0 2117 4000
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052630009211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
17 ตุลาคม 2566 20:31:39
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 10:0:44