ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 101/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โลวาส
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LOVAS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
โลวาส ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงและสามารถควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยส่วนใหญ่ไว้ได้ด้วยการใช้เดี่ยว ๆ ผู้ป่วยที่ใช้ยาลดความดันโลหิตอื่นเพียงอย่างเดียว และยังควบคุมความดันโลหิตได้ไม่ดีพออาจได้รับประโยชน์จากการให้แอมโลดิปินร่วมด้วย ยานี้ได้เคยใช้ร่วมกับยาอื่นมาแล้ว เช่นร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอาไซด์ ยาอัลฟาบล็อกเกอร์ ยาเบต้าบล็อกเกอร์ หรือ ยาต้านแองจิโอเท็นซิลคอนเวินทิ่งเอ็นไซม์ แอมโลดิปินใช้เป็น first line treatment ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ( myocardial ischemia ) ไม่ว่าจะเกิดจากมีการอุดตันอยู่แล้ว (stable angina) และ / หรือจากหลอดเลือดบีบเกร็ง/การหดตัวของหลอดเลือดโคโรนารี่ (Prinzmetal' s หรือ variant angina )อาจใช้แอมโลดิปินในสภาวะทางคลินิกซึ่งชี้แนะว่าอาจเป็นจากหลอดเลือดบีบเกร็ง/หลอดเลือดหดตัว แต่สภาพหลอดเลือดขับเกร็ง / หลอดเลือดหดตัว ยังไม่ได้รับการยืนยันแน่นอน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. AMLODIPINE BESYLATE       ปริมาณ/หน่วย  6.94 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2532
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 52 ซอย ท่าข้าม 14 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150โทร. 0 2415 6739
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052630010111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
30 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
5 กันยายน 2566 18:55:17
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:19:1