ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 15182/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
26 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
25 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
พรีซิอุส
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PRECIUS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Neuropathic pain PRECIUS is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. Epilepsy PRECIUS is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. Generalised anxiety disorder PRECIUS is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults. Fibromyalgia PRECIUS is indicated for the management of fibromyalgia.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 130 milligram
1. PREGABALIN       ปริมาณ/หน่วย  75.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 1/2537
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนน หนองแช่เสา ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 โทร.0 3271 9900
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052631518211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง ราชบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
16 มีนาคม 2566 0:48:19
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:14:21