ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 2/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โอราแลกซ์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ORALAX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR ORAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
รักษาอาการท้องผูกในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปก่อนเริ่มให้การรักษา ร่างกายควรอยู่ในภาวะปกติ ควรใช้ ORALAX เป็นครั้งคราว ร่วมกับการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม และการควบคุมอาหารในการรักษา ภาวะท้องผูกในเด็กใช้เวลาในการรักษานานสุด 3 เดือน ถ้ายังมีอาการอยู่อีกทั้งที่ควบคุมอาหารแล้ว ควรตรวจหาสาเหตุและทำการรักษา
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ซอง
1. POLYETHYLENE GLYCOL 4000       ปริมาณ/หน่วย  10.0000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 6/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1/18 หมู่ 4 แขวง บึงคำพร้อย เขตลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 มกราคม 2567 1:46:54
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:59:32