ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 10/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ค็อกซินิ 90
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
Coxini 90
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Etoricoxib ขนาด 90 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ใช้สำหรับบรรเทา: - อาการโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั้งชนิด เฉียบพลันและเรื้อรัง - อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing Spondylitis) - อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (gouty arthritis) - อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง - อาการปวดเฉียบพลันรวมถึงอาการปวดหลังการผ่าตัดฟัน - อาการปวดประจำเดือน - อาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ETORICOXIB       ปริมาณ/หน่วย  90.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ซอย คู้บอน 11 ถนน คู้บอน แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.0 2943 0935-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640001011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
6 พฤศจิกายน 2566 23:3:41
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 7:53:31