ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 14/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
31 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
30 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
อีซีบี
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
EZB
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อีเซทิไมบ์ ใช้ร่วมกับยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor (ยากลุ่ม statin) หรือใช้เป็นยาเดี่ยวร่วมกับการ ควบคุมอาหารเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (total-C) คอเลสเตอรอลชนิด low-density lipoprotein (LDL-C) อะโปไลโป โปรตีน บี (Apo B) ไตรกลีเซอไรด์ (TG) และคอเลสเตอรอลชนิด non-high-density lipoprotein (non-HDL-C) และเพื่อเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด high density lipoprotein (HDL-C) ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็น primary hypercholesterolemia ชนิด heterozygous familial และ non-familial อีเซทิไมบ์ ใช้ร่วมกับ fenofibrate ร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (total-C) คอเลสเตอรอลชนิด low-density lipoprotein (LDL-C) อะโปไลโป โปรตีน บี (Apo B) และคอเลสเตอรอล ชนิด non-high-density lipoprotein (non-HDL-C) ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีไขมันในเลือดสูงแบบผสม Homozygous Familial Hypercholesterolemia (HoFH) อีเซทิไมบ์ ใช้ร่วมกับยากลุ่ม statin เพื่อใช้ลดระดับคอเลสเตอรอลรวม (total-C) และคอเลสเตอรอลชนิด low- density lipoprotein (LDL-C) ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็น HoFH ผู้ป่วยอาจได้รับ การรักษาเสริม (เช่น LDL apheresis) Homozygous Sitosterolemia (Phytosterolemia) อีเซทิไมบ์ ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับซิโตสเตอรอลและแคมเพสเตอรอลที่สูงในผู้ป่วยที่เป็น Homozygous Familial Sitosterolemia ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อีเซทิไมบ์ ใช้ร่วมกับ simvastatin เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและ หลอดเลือดในผู้ป่วยไตเรื้อรัง อีเซทิไมบ์สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (การเสียชีวิตจาก โรคหัวใจแลหลอดเลือด,ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ไม่ถึงแก่ชีวิต,โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ถึงแก่ชีวิต การนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ หรือจำเป็นต้องทำ revascularization ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีประวัติภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยรับประทานร่วมกับยากลุ่ม statin
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. EZETIMIBE       ปริมาณ/หน่วย  10.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 5/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
มิลลิเมด (สาขา)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 174 หมู่ 8 แขวง ผางาม เขตเวียงชัย จังหวัด เชียงราย 57210 โทร.0 5317 1040
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640001411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(18 กรกฎาคม 2565)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ถูก Transfer ทะเบียน
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
18 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
31 สิงหาคม 2564 11:12:4
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:19:19