ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 17/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
5 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
4 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โปลิค็อกเซีย 90
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
POLICOXIA 90
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้บรรเทา - อาการโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง - อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) - อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (gouty arthritis) - บรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง - บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันรวมถึงทันตศัลยกรรม - อาการปวดประจำเดือน - อาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ETORICOXIB       ปริมาณ/หน่วย  90.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้ยานี้ใน - ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้ - ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจวาย (NYHA class II-IV) - ผู้ป่วยที่มีแผลในทางเดินอาหารหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร - ผู้ป่วยที่ตับเสื่อมอย่างรุนแรง (Child-Pugh score > 9) - ผู้ป่วยที่มีค่า Creatinine clearance < 30 มิลลิลิตร/นาที - ผุ้ป่วยที่มีประวัติอาการแพ้ อาการหอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ เนื้องอกที่จมูก บวมที่หลอดเลือด ลมพิษหลังจากได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) - สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร - เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี - ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินอาหารอักเสบ - ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ (ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 mmHg) - ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และ/หรือโรคหลอดเลือดสมอง (รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีการทำ coronary artery bypass graft (CABG) surgery หรือทำศัลยกรรมทางหลอดเลือด
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 21/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
โปลิฟาร์ม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 109 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทร.0 2316 9419-21
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640001711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 พฤศจิกายน 2565 19:21:2
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:13:51