ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 20/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
7 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
6 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ดีไดโอส (30 มิลลิกรัม)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
DEDIOS (30 MG)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ดีไดโอส ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน หรือชนิด 2 (NIDDM, Type 2), -ใช้ดีไดโอส ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อลดระดับน้ำตาาลในเลือด, ในผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2, -ใช้ดีไดโอส เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานกลุ่ม sulfonylurea, metformin หรืออินซูลิน, ในกรณีที่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายร่วมกับการรักษาด้วยยาตัวใดตัวหนึ่งให้ผลในการ, ลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอ, การรักษาเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2 นี้ ควรให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร, การลดน้ำหนักตามความจำเป็น และการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการใช้ยา สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงจะ, เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2 แต่ยังช่วยให้การรักษาด้วยยา, เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 Tablet contains :
1. PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  33.1 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 15/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 41 ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270โทร. 02-394-2141
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640002011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
7 พฤษภาคม 2564 13:15:18
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:46:5