ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 22/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
7 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
6 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
พีบาริน (25 มก.แคปซูล)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PEBARIN (25 MG CAPSULE)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท (Neuropathic pain) Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetic peripheral neuropathy) และภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (Postherpetic neuralgia) โรคลมชัก (Epilepsy) Pregabalin มีข้อบ่งใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่ โรควิตกกังวลทั่วไป (Generlized Anxiety Disorder) Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรควิตกกังลงทั่วไปในผู้ใหญ่ Fibromyalgia Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. PREGABALIN       ปริมาณ/หน่วย  25.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 123/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สยามเภสัช
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 123 ตรอก/ซอย โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 และ เลขที่ 9 ตรอก/ซอย โชคชัยร่วมมิตร 3 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640002211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 มิถุนายน 2564 16:57:54
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:3:12