ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 24/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
15 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
14 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
รีวา
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
REEVA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ยา leflunomide มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ: • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยชะลอกระบวนการทำลายของข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) • โรคข้ออักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ Leflunomide 20 mg
1. LEFLUNOMIDE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 5/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 216 หมู่ 6 แขวง สวนหลวง เขตกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 โทร.0 2420 1632-5
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640002411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
3 เมษายน 2566 21:15:59
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:46:23