ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 25/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไซบาแทม (2 กรัม ชนิดฉีด)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
SIBATAM (2 G FOR INJECTION)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Sulbactam เป็นยาชีวนะในกลุ่ม beta-lactamases inhibitor ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียระดับรุนแรงร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่น Sulbactam สามารถเป็นยาทางเลือกในการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น colistin ยากลุ่ม carbapenem หรือ carbapenem ร่วมกับ colistin สำหรับการรักษาการติดเชื้อที่เกิดจาก Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด (MDR- และ XDR - Acinetobacter baumannii) ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ Sulbactam ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactams หรือส่วนประกอบในตำรับยา ห้ามใช้ Sulbactam ในผู้ป่วยที่มีประวัติ cholestatic jaundice หรือตับทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยา Sulbactam sodium
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. SULBACTAM SODIUM STERILE       ปริมาณ/หน่วย  2.189 gram
       eq.to   1.1. SULBACTAM       ปริมาณ/หน่วย  2.000 g
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 123/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 123 ซอย โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2625 9999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640002511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 มีนาคม 2565 1:17:25
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:59:31