ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 43/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
26 ตุลาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
25 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
อัลโลร่า ไซรัป
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ALLORA SYRUP
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SYRUP
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด/แน่นจมูก คันตา น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ - ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน จำนวนและขนาดของผื่น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. DESLORATADINE       ปริมาณ/หน่วย  0.50 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 112/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 4 แขวง คลองอุดมชลจร เขตเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.0 3856 4930-32
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640004311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ชื่อเมือง ฉะเชิงเทรา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ชื่อเมือง ฉะเชิงเทรา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ชื่อเมือง ฉะเชิงเทรา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ชื่อเมือง ฉะเชิงเทรา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท เมดไลน์ จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 มกราคม 2566 20:18:22
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:49:40