ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 48/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 พฤศจิกายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 พฤศจิกายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โทคาร์ลอล 6.25
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
TOCARLOL 6.25
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
-ความดันโลหิตสูง โทคาร์คอล มีข้อบ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น (เช่น calcium channel blocker หรือยาขับปัสสาวะ) -โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (Coronary Heart Disease) โทคาร์คอล มีประสิทธิผลทางคลินิกต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ข้อมูลเบื้องต้นแสดงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเค้นหัวใจไม่แน่นอน (unstable angina) และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไร้อาการ (silent myocardial ischemia) -ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (Chronic Heart Failure) ถ้าหากผู้ปวยไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ห้ามใช้ยานี้ โทคาร์คอลมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังระดับความรุนแรงเล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง ที่มีอาการคงที่ (stable and symptomatic) โดยมีสาเหตุจากภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจไม่ขาดเลือด (ischemic or non-ischemic) ก็ตาม โดยใช้ร่วมกับการรักษาแบบมาตรฐาน (รวมทั้งยาปิดกั้น ACE และยาขับปัสสาวะโดยให้ร่วมหรือไม่ให้ร่วมกับดิจิทาลิส) -หัวใจห้องล่างซ้ายทำหน้าที่ผิดปกติหลังจากเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Left ventricular dysfunction following acute mycardial infarction) ใช้ในการรักษาระยะยาวหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนจากหัวใจห้างล่างซ้ายทำหน้าที่ผิดปกติ (left ventricular ejection fraction (LVEF)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. CARVEDILOL       ปริมาณ/หน่วย  6.250 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 6/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 280 ซอย สบายใจ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310โทร. 0 2277 4141, 0 2277 0187, 0 2275 6053-9
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640004811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
23 พฤศจิกายน 2564 12:2:15
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 ธันวาคม 2566 19:56:58