ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 15078/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เมกะติน-600
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MEGATIN-600
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
อาการชัก (Seizure disorders), -ใช้เป็นยาเดี่ยวสำหรับการรักษา partial onset seizure ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป, -ใช้เป็นการรักษาเสริมกับยาต้านชักอื่นใน partial seizures ทั้งชนิดที่มีและไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่เป็นโรคลมชัก (epilepsy) และใช้ควบคุมการชัก เฉพาะส่วน (partial seizures) ในเด็กอายุระหว่าง 3-12ปี , อาการปวดเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาท (Neuropathic pain), กาบาเพนติน ใช้สำหรับการรักษาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด (post herpetic neuralgia; PHN) ในผู้ใหญ่ ปวดปลายประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetic neuropathy) และโรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. GABAPENTIN       ปริมาณ/หน่วย  600.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 1/2528
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 384 ซอย 6 และเลขที่ 515/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน พัฒนา 3 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280โทร. 0 2709 3600, 0 2401 8686
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052641507811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 พฤษภาคม 2564 16:19:57
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:56:11