ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 1/64 (NBC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
18 พฤษภาคม 2565
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
COVID-19 Vaccine AstraZeneca
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ สำหรับฉีดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อกระตุ้นการสร้าง ภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.5 milliliter
1. ChAdOx1-S RECOMBINANT (AZD1222)       ปริมาณ/หน่วย  5x10^(10)
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2556
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สยามไบโอไซเอนซ์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140โทร. 0 2449 7950
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1072640000111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
19 มกราคม 2567
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 กุมภาพันธ์ 2567 20:16:6
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:32:38