ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 2/63 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 กุมภาพันธ์ 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
สเตกลาโตร (15 มิลลิกรัม)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
STEGLATRO (15 MG)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สเตกลาโตร (ertugliflozin) มีข้อบ่งใช้สำหรับเป็นการรักษาเสริมเพิ่มเติมจากการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milligram
1. ERTUGLIFLOZIN L-PGA       ปริมาณ/หน่วย  19.431 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 79/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโอเอฟเอ็มเอช 3707-3712 ชั้น 37 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0 2262 5700
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012630000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH
ชื่อเมือง 79090 FREIBURG
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต SCHERING-PLOUGH LABO NV
ชื่อเมือง 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต SCHERING-PLOUGH LABO NV
ชื่อเมือง 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต SCHERING-PLOUGH LABO NV
ชื่อเมือง 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
27 กันยายน 2565
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
5 ตุลาคม 2565 20:18:44
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:40:18