ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 86/63 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
5 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
4 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
AVIGAN TABLETS 200 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สำหรับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. FAVIPIRAVIR       ปริมาณ/หน่วย  200.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 8/2562
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ชั้น16 ยูนิต 1607 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012630008611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. TOYAMA FACTORY
ชื่อเมือง TOYAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. TOYAMA FACTORY
ชื่อเมือง TOYAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. TOYAMA FACTORY
ชื่อเมือง TOYAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. TOYAMA FACTORY
ชื่อเมือง TOYAMA
ชื่อประเทศ Japan
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
26 เมษายน 2564 14:35:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:5:6