ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15006/63 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 มกราคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 มกราคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
REXULTI (BREXPIPRAZOLE) TABLETS 0.5 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
− Use as an adjunctive therapy to antidepressants for the treatment of major depressive disorder (MDD) in adult patient − Treatment of schizophrenia in adult patient
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. BREXPIPRAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  0.5 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 จ. 1/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0 2401 9560
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012631500611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต KOREA OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต KOREA OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต KOREA OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต KOREA OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
ชื่อเมือง GYEONGGI-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
18 ตุลาคม 2565 10:18:23
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:27:42