ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15114/63 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
7 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
SPEDRA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Treatment of erectile dysfunction in adult men. In order for Spedra to be effective, sexual stimulation is required.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. AVANAFIL       ปริมาณ/หน่วย  200.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 32/2548
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 63 ตึก แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น33 หมู่ ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0-2696-8500
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012631511411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
ชื่อเมือง AMBARES ET LAGRAVE , CARBON BLANC ,
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MENARINI - VON HEYDEN GMBH
ชื่อเมือง DRESDEN
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MENARINI - VON HEYDEN GMBH
ชื่อเมือง DRESDEN
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MENARINI - VON HEYDEN GMBH
ชื่อเมือง DRESDEN
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(25 ธันวาคม 2563)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ถูก Transfer ทะเบียน
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
25 ธันวาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 เมษายน 2564 17:41:36
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:42:31