ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15/64 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 สิงหาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 สิงหาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แอเรียส (ยาน้ำสำหรับรับประทาน)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
AERIUS ORAL SOLUTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด / แน่นจมูก คันตา น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ แอเรียส ชนิดน้ำเชื่อม ยังใช้บรรเทาอาการต่างๆของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน จำนวนและขนาดของผื่น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. DESLORATADINE,MICRONIZED       ปริมาณ/หน่วย  0.5 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
1. ยานี้อาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทนยานี้แล้วไม่ง่วง 2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีที่ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน 3. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต 4. การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin หรือยาต้านเชื้อรากลุ่ม imidazole เช่น Ketoconazole จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้น
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 2/2564
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 88 ห้องเลขที่ 07-101 ชั้นที่ 7 (We Work) อาคารเดอะปาร์ค (The PARQ) ฝั่งอีสต์วิง ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2257 2500
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012640001511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ORGANON HEIST BV
ชื่อเมือง HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ORGANON HEIST BV
ชื่อเมือง HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ORGANON HEIST BV
ชื่อเมือง HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ORGANON HEIST BV
ชื่อเมือง HEIST-OP-DEN-BERG
ชื่อประเทศ Kingdom of Belgium
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
25 ธันวาคม 2566 19:43:37
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:53:55