ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15111/64 (NC)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 กรกฎาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 กรกฎาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CALQUENCE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Calquence is indicated for the treatment of patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL)/small lymphocytic lymphoma (SLL).
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. ACALABRUTINIB       ปริมาณ/หน่วย  100 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 10/2527
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 173/20 19 เอเซียเซ็นเตอร์ ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120โทร. 0 2739 7400
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1012641511111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ASTRAZENECA AB
ชื่อเมือง SODERTALJE
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ASTRAZENECA AB
ชื่อเมือง SODERTALJE
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ASTRAZENECA AB
ชื่อเมือง SODERTALJE
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ASTRAZENECA AB
ชื่อเมือง SODERTALJE
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 กรกฎาคม 2564 17:56:48
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:47:3