ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 31/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาฉีดนอร์อีพิริน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
NOREPIRIN INJ.
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้สำหรับช่วยให้แรงดันโลหิตที่ลดต่ำลงอย่างเฉียบพลันกลับสูงขึ้นสู่ระดับปกติ (เช่น ในรายที่ทำศัลยกรรมตัดเอาเนื้องอก pheochromocytoma ออก หรือตัดเส้นประสาทซิมพาเธติคออก โรคไขสันหลังอักเสบ การให้ยาชาโดยการฉีดเข้าช่องกระดูกสันหลัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ติดเชื้อในกระแสโลหิต การถ่ายเลือด และการเกิดต่อการปฏิกิริยาในยาบางชนิด เป็นต้น) นอกจากนั้นอาจใช้เป็นยาเสริมการรักษาในรายหัวใจที่เกิดหยุดเต้น และแรงดันโลหิตต่ำลง
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. NOREPINEPHRINE BITARTRATE       ปริมาณ/หน่วย  2 milligram
       eq.to   1.1. NOREPINEPHRINE       ปริมาณ/หน่วย  1 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2544
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
คอสม่า เมดิคอล
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 99 ซอย รูเบีย ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2367 1254
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630003111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HUONS CO., LTD.
ชื่อเมือง CHUNGCHEONGBUK-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต HUONS CO., LTD.
ชื่อเมือง CHUNGCHEONGBUK-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต HUONS CO., LTD.
ชื่อเมือง CHUNGCHEONGBUK-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต HUONS CO., LTD.
ชื่อเมือง CHUNGCHEONGBUK-DO
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กุมภาพันธ์ 2564 13:42:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:37:58