ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 43/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
18 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
คาเนสเทน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CANESTEN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
VAGINAL TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาในรายที่ช่องคลอดอักเสบ คัน ตกขาว เนื่องจากเชื้อรา โดยเฉพาะเนื่องจากเชื้อแคนดิดา และ/หรือเชื้อไตรโคโมแนส การติดเชื้อที่มีการเจริญเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อคาเนสเทน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. CLOTRIMAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  100.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 96/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ไบเออร์ไทย
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ - ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0 2232 7000
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630004311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HAUPT PHARMA WULFING GmbH
ชื่อเมือง GRONAU/LEINE
ชื่อประเทศ Federal Republic of Germany
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 มิถุนายน 2565 19:9:56
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:57:3