ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 45/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
คริสตอล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CRISTOL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Vincristine sulfate ชนิดฉีด ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน, Vincristine sulfate ยังมีประโยชน์เมื่อใช้รักษาร่วมกับยารักษามะเร็งอื่นในโรคมะเร็ง Hodgkin's disease, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, ชนิด non-hodgkin's malignant lymphomas (lymphocytic, mixed-cell, histiocytic, undifferentiates, nodular และ diffuse types) มะเร็งกล้ามเนื้อลาย มะเร็ง neuroblastoma และ Wilm's tumor
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ML
1. VINCRISTINE SULFATE       ปริมาณ/หน่วย  1.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 11/2544
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 99 ซอย รูเบีย หมู่ ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2367 1254
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630004511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต VENUS REMEDIES LIMITED
ชื่อเมือง BADDI (H.P.)
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต VENUS REMEDIES LIMITED
ชื่อเมือง BADDI (H.P.)
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต VENUS REMEDIES LIMITED
ชื่อเมือง BADDI (H.P.)
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต VENUS REMEDIES LIMITED
ชื่อเมือง BADDI (H.P.)
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 พฤศจิกายน 2566 20:28:55
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:20:43