ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 47/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
3 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
2 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
LANOXIN (INJECTION)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ภาวะหัวใจล้มเหลว (Cardiac Failure) ดิจ็อกซิน ใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในกรณีที่มีสาเหตุส่วนใหญ่จาก systolic dysfunction ซึ่งจะให้ประโยชน์สูงสุดในผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องล่างโตขึ้น ควรใช้ดิจ็อกซิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวพร้อมมี atrial fibrillation ร่วมด้วย ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (Supraventricular Arrhythmias) ดิจ็อกซิน ใช้รักษาภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ โดยเฉพาะ chronic atrial flutter และ fibrillation
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. DIGOXIN       ปริมาณ/หน่วย  0.25 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 9/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เจ เอส วิชั่น
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 23 ซอย บางนา-ตราด 25 ถนน บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.0 2769 5710-6
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630004711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต CENEXI-FONTENAY SOUS BOIS
ชื่อเมือง FONTENAY-SOUS BOIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต CENEXI-FONTENAY SOUS BOIS
ชื่อเมือง FONTENAY-SOUS BOIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต CENEXI-FONTENAY SOUS BOIS
ชื่อเมือง FONTENAY-SOUS BOIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต CENEXI-FONTENAY SOUS BOIS
ชื่อเมือง FONTENAY-SOUS BOIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
27 ธันวาคม 2564 12:38:57
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:55:36