ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 48/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZOYLEX INJ. 250 MG/10 ML
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. รักษาโรคเริม (Herpes simplex virus infections) 2. รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจาก Varicella zoster virus ได้แก่ โรคอีสุกอีใส และงูสวัด 3. รักษาโรคเริม (Herpes simplex virus infections) ในทารกแรกเกิด ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ยา aciclovir หรือยา valaciclovir
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. ACICLOVIR       ปริมาณ/หน่วย  250.0 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 337/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 711,713-715-717 ถนน มหาไชย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200โทร. 0 2621 1301-6
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630004811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต KOREA UNITED PHARM. INC.
ชื่อเมือง SEJONG-SI
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต KOREA UNITED PHARM. INC.
ชื่อเมือง SEJONG-SI
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต KOREA UNITED PHARM. INC.
ชื่อเมือง SEJONG-SI
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต KOREA UNITED PHARM. INC.
ชื่อเมือง SEJONG-SI
ชื่อประเทศ Republic of Korea
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
11 พฤศจิกายน 2563 13:35:10
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:9:22