ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 49/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เมโตรจิล เจล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
METROGYL GEL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเจล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
GEL
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Metrogyl Gel is indicated for topical application in the treatment of inflammtory papules pustules and erythrma of rosacea and acne vulgaris It is also indicated in the, treatment of any cutaneous ulceration foot ulcers associated with diabetes mellitus varicose veins leprosy arterial insufficiency and for episiotomy wounds.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 G
1. METRONIDAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  10.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2545
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วน จีไอเอส ฟาร์มา
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1350/714 ชั้น 1 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.0 2013 1444-5
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022630004911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (A DIVISION OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.)
ชื่อเมือง PANOLI 394 116, GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (A DIVISION OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.)
ชื่อเมือง PANOLI 394 116, GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (A DIVISION OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.)
ชื่อเมือง PANOLI 394 116, GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (A DIVISION OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.)
ชื่อเมือง PANOLI 394 116, GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
5 กรกฎาคม 2566 20:38:11
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:45:58