ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 9/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
7 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
BUPITROY HEAVY INJ
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
การให้ยาชาเข้าภายในไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดและหัตถการด้านสูติศาสตร์ที่ใช้เวลานาน 1.5-3 ชั่วโมง เช่น การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะและขารวมถึงสะโพก การผ่าตัดช่องท้องช่วงล่างรวมถึงการผ่าท้องคลอด (Caesarean section )
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  5.280 milligram
       eq.to   1.1. ANHYDROUS BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION       ปริมาณ/หน่วย  5.0 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 17/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วน ภิญโญฟาร์มาซี
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 238 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.0 2438 5379
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022640000911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง UTTARAKHAND
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง UTTARAKHAND
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง UTTARAKHAND
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง UTTARAKHAND
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
7 สิงหาคม 2565 20:33:51
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:56:16