ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 13/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
XYLOCAINE JELLY 2%
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเจล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
GEL
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ไซโลเคน เยลลี่ มีข้อบ่งใช้เพื่อให้เกิดการชาเฉพาะที่และเป็นสารหล่อลื่นเพื่อใช้ในการสวนปัสสาวะและในการตรวจ, กระเพาะปัสสาวะด้วยกล้อง Cystoscope ใช้เป็นยาชาในกรณีกระเพาะปัสสาวะอักเสบ(pain control in cystitis)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 9/2550
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 23 ซอย บางนา-ตราด 25 ถนน บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260โทร. 0 2769 5710-6
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022640001311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต RECIPHARM KARLSKOGA AB
ชื่อเมือง KARLSKOGA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต RECIPHARM KARLSKOGA AB
ชื่อเมือง KARLSKOGA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต RECIPHARM KARLSKOGA AB
ชื่อเมือง KARLSKOGA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต RECIPHARM KARLSKOGA AB
ชื่อเมือง KARLSKOGA
ชื่อประเทศ Kingdom of Sweden
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
31 พฤษภาคม 2564 14:59:32
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:41:44