ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 23/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
20 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
19 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ออกซิโทซิน คาบี
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
OXYTOCIN KABI
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ออกซิโทซิน คาบีมีข้อบ่งใช้รักษาผู้ป่วยสภาวะต่อไปนี้ ก่อนคลอด : กระตุ้นให้มดลูกเริ่มหดตัวหรือหดตัวได้ดีขึ้นในกรณีที่ต้องคลอดก่อนกำหนดเพื่อความปลอดภัยของทารกและมารดา 1) เร่งคลอดในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาในการกระตุ้นให้มดลูกเริ่มหดตัว 2) กระตุ้นการทำงานของมดลูกในกรณีที่มดลูกทำงานได้ไม่เต็มที่ 3) รักษาการตกเลือดเนื่องจากการแท้งบุตร หลังคลอด : ช่วยให้เกิดการหดตัวของมดลูกระหว่างการคลอด และควบคุมการตกเลือดหลังคลอด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. OXYTOCIN       ปริมาณ/หน่วย  0.05 milliliter
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2542
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 93/1 ห้อง1001-1003 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น10 ตึกบี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2021 9800
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022640002311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI (PT. ETHICA)
ชื่อเมือง JAWA BARAT
ชื่อประเทศ Republic of Indonesia
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI (PT. ETHICA)
ชื่อเมือง JAWA BARAT
ชื่อประเทศ Republic of Indonesia
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI (PT. ETHICA)
ชื่อเมือง JAWA BARAT
ชื่อประเทศ Republic of Indonesia
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI (PT. ETHICA)
ชื่อเมือง JAWA BARAT
ชื่อประเทศ Republic of Indonesia
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
21 พฤษภาคม 2564 15:25:26
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:7:33