ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 30/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 ตุลาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
10 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
สเม็คตาโก
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
SMECTAGO
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแขวนตะกอน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SUSPENSION FOR ORAL SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาท้องเสียชนิดเฉียบพลันในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ร่วมกับการให้สารน้ำทางปาก และใช้รักษาอาการท้องเสียชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่ - รักษาอาการท้องเสียเรื้อรังในผู้ใหญ่ - รักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของลำไส้ในผู้ใหญ่
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. DIOSMECTITE       ปริมาณ/หน่วย  3.00 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 204/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1011 ห้อง 01 ชั้น 29 ศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120โทร. 0 2881 2488
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022640003011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต PHARMATIS
ชื่อเมือง ESTREES SAINT DENIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต PHARMATIS
ชื่อเมือง ESTREES SAINT DENIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต PHARMATIS
ชื่อเมือง ESTREES SAINT DENIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต PHARMATIS
ชื่อเมือง ESTREES SAINT DENIS
ชื่อประเทศ French Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
19 ตุลาคม 2564 12:0:23
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:40:3