ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 5/66
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
20 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
19 กุมภาพันธ์ 2573
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
อิพิเนฟรีน ชนิดปากกาฉีดอัตโนมัติ 0.3 มก.
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
EPINEPHRINE INJECTION, USP AUTO-INJECTOR 0.3 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ในกรณีฉุกเฉินของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) ในกรณีที่มีการแพ้จากากรถูกแมลงกัดต่อย หรือเหล็กใน แพ้อาหาร ยา หรือสารที่หนียวนำให้เกิดการแพ้อื่นๆ (Allergen) รวมถึงการแพ้ชนิดรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic anaphylaxis) หรือที่เกิดจากการออกกำลังกาย (Exercise-induced anaphylaxis) อิพิเพนและอิพิเพน เจ อาร์ ชนิดปากกาฉีดอัตฺโนมัติ สามารถใช้ฉีดตัวเองในทันทีสำหรับผู้ที่มีประวัติของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylacitic reation)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 milliliter
1. EPINEPHRINE       ปริมาณ/หน่วย  1.0 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 13/2549
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 9 ซอย รามอินทรา 19 แยก1 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220โทร. 0 2551 3038
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1022660000511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC
ชื่อเมือง ST. LOUIS, MO
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC
ชื่อเมือง ST. LOUIS, MO
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC
ชื่อเมือง ST. LOUIS, MO
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC
ชื่อเมือง ST. LOUIS, MO
ชื่อประเทศ United States of America
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
20 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:58:5