ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 25/63 (B)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
23 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
22 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZENALB 20
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ซีนแนลบ์ 20 ใช้สำหรับปรับความสมดุลของเหลวระหว่างผนังหลอดเลือดและในหลอดเลือด โดยรักษา physiolgical oncotic procsure of plasma ซีนแนลบ์ 20 จะให้ opcotic ประมาณเท่ากับ 4 เท่าของ qitrited whole plasma ที่ปริมาตรเท่ากันกับ oncotic ของซีนแนลบ์ 20 ขึ้นอยู่กับการรักษาระดับน้ำที่พอเพียงในผู้ป่วย ซีนแนลบ์ เหมาะสำหรับใช้ช่วยผู้ป่วย hypoproteinaemic ในระยะสั้นๆ ก่อนการผ่าตัด หรือ ใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะเพื่อลดภาวะของเหลวมากเกินไปจนเกิดอาการบวม (fluid overioad) เนื่องจากโปรตีนในเลือดน้อยกว่าปกติจากโรคเช่น nophrotic syndrome หรือโรคตับแข็ง ซีนแนลบ์ 20 ใช้รักษาอาการ 1) รักษา hyperolaemic shock ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสูญเสียเลือด การบาดเจ็บ และการผ่าตัด 2) ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 3) รักษาภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำขั้นรุนแรง เพื่อรักษาสมดุลของ opcotic ในร่างกายเหมาะสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด และผู้ป่วยที่กำลังทำไดอะไคซิส
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ -
1. HUMAN ALBUMIN       ปริมาณ/หน่วย  20% W/V
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 16/2546
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 99 ซอย รูเบีย หมู่ - ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.0 2367 1254
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1042630002511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED
ชื่อเมือง BOREHAMWOOD, WD6 3BX
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED
ชื่อเมือง BOREHAMWOOD, WD6 3BX
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED
ชื่อเมือง BOREHAMWOOD, WD6 3BX
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED
ชื่อเมือง BOREHAMWOOD, WD6 3BX
ชื่อประเทศ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
21 ตุลาคม 2565 1:41:53
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:20:10