ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 2/64 (B)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
3 กุมภาพันธ์ 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
สทิลามิน 3000
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
STILAMIN 3000
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
-ใช้ระงับเลือดออกอย่างรุนแรง และเฉียบพลันจาแผลในหลอดอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็ก -ใช้ช่วยรักษาแผลชอนทะบุในตับอ่อนถุงน้ำดี และลำใส้เล็ก -ใช้ป้องกัน และรักษาอาการแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับตับอ่อน
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. SOMATOSTATIN ACETATE       ปริมาณ/หน่วย  3000 mcg of haemagglutinin
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 24/2534
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เมอร์ค
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 622 ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2667 8000
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1042640000211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ALFASIGMA S.P.A.
ชื่อเมือง VIA ENRICO FERMI 1, ALANNO (PE)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ALFASIGMA S.P.A.
ชื่อเมือง VIA ENRICO FERMI 1, ALANNO (PE)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ALFASIGMA S.P.A.
ชื่อเมือง VIA ENRICO FERMI 1, ALANNO (PE)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ALFASIGMA S.P.A.
ชื่อเมือง VIA ENRICO FERMI 1, ALANNO (PE)
ชื่อประเทศ Republic of Italy
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 มีนาคม 2564 14:26:11
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 7:52:32