ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 49/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
3 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
2 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไวโนเรลบีน นิคพี สำหรับฉีด
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VINORELBINE NIKP INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ไวโนเรลบีน สำหรับฉีด 10 มก./มล. มีข้อบ่งใช้สำหรับ - มะเร็งปอดชนิด Non small cell (NSCLC) - มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. VINORELBINE TARTRATE       ปริมาณ/หน่วย  13.85 milligram
       eq.to   1.1. VINORELBINE       ปริมาณ/หน่วย  10 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 17/2557
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
นิชิอิโคะ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 11 ห้อง1110 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2108 5995
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052630004911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
ชื่อเมือง JIANGSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
ชื่อเมือง JIANGSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
ชื่อเมือง JIANGSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
ชื่อเมือง JIANGSU
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 กันยายน 2563 10:55:25
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:6:50