ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 50/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
9 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
EXESIN 25
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะต้นในสตรีหมดประจำเดือนที่ตรวจพบ oestrogen receptor เป็นบวกซึ่งพบการดำเนินโรคภายหลังการรักษาด้วย tamoxifen เป็นเวลา 2-3 ปี มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะร้ายแรงในสตรีหมดประจำเดือนตามธรรมชาติหรือที่หมดประจำเดือน จากการรักษาซึ่งพบการดำเนินโรคภายหลังการรักษาด้วยยาต้าน oestrogen ยังไม่เป็นที่ทราบถึงประสิทธิภาพของยานี้ ในผู้ป่วยที่มี oestrogen receptor เป็นลบ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. EXEMESTANE       ปริมาณ/หน่วย  25.00000000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 4/2563
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 63 ห้องเลขที่45 ชั้นที่23 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330โทร. 0 2126 8043
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052630005011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง GUJARAT STATE
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ลำดับที่ : 11 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ลำดับที่ : 12 ชื่อผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กุมภาพันธ์ 2564 13:42:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:54:37