ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 51/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
AZITHROMYCIN FOR INJECTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Azithromycin ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำมีข้อบ่งใช้รักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน (community acquired pheumonia) ซึ่งเกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ รวมทั้ง Legionella pneumophila ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเริ่มการรักษาด้วยยาฉีดเข้าหลอดเลืือดดำ Azithromycin ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำมีข้อบ่งใช้รักษาโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (pelvic inflammatory disease) ซึ่งเกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma horminis) ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเริ่มการรักษาด้วยยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. AZITHROMYCIN DIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  524.1 milligram
       eq.to   1.1. AZITHROMYCIN       ปริมาณ/หน่วย  500 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา azithromycin, erythromycin, ยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolide หรือ ketolide ตัวอื่น ๆ 2. หรือผู้ที่แพ้ยาส่วนประกอบอื่น ๆ ในสูตรตำรับ
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 17/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วน ภิญโญฟาร์มาซี
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 238 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.0 2438 5379
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052630005111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต HAINAN POLY PHARM CO., LTD.
ชื่อเมือง HAINAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต HAINAN POLY PHARM CO., LTD.
ชื่อเมือง HAINAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต HAINAN POLY PHARM CO., LTD.
ชื่อเมือง HAINAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต HAINAN POLY PHARM CO., LTD.
ชื่อเมือง HAINAN
ชื่อประเทศ People’s Republic of China
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 เมษายน 2565 14:8:18
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:9:31