ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 65/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
17 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
VORIZOLE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Voriconazole เป็นยาต้านเชื้อราชนิด Triazole ซึ่งออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อราได้กว้าง และมีข้อบ่งใช้ต่อไปนี้ - รักษาการติดเชื้อรา Aspergillus แบบลุกลาม (Invasive Aspergillosis) - รักษาภาวะการติดเชื้อ Candida ในเลือดผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic - รักษาการติดเชื้อรา Candida แบบลุกลามชนิดร้ายแรง (รวมทั้ง C. krusei) - รักษาการติดเชื้อรา Candida ที่หลอดอาหาร - รักษาการติดเชื้อราชนิดร้ายแรงจากเชื้อ Scedosporium spp. และเชื้อ Fusarium spp. - รักษาการติดเชื้อราชนิดร้ายแรงอื่น ๆ ในผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาหรือมีการดื้อต่อการรักษาชนิดอื่นได้
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 vial
1. VORICONAZOLE       ปริมาณ/หน่วย  200.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 5/2535
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 83/2 ชั้น 4,5 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700โทร. 0 2433 5846-9
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052630006511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต GLAND PHARMA LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต GLAND PHARMA LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต GLAND PHARMA LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต GLAND PHARMA LIMITED
ชื่อเมือง TELANGANA
ชื่อประเทศ Republic of India
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 พฤศจิกายน 2563 14:29:36
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:4:28