ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15119/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
24 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
23 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
พิมิดา 100 มก.
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PEMEDA 100 MG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer - Combination with Cisplatin Pemetrexed for Injection is indicated in combination with cisplatin therapy for the initial treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer. 2. Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer - Maintenance Pemetrexed for Injection is indicated for the maintenance treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer whose disease has not progressed after four cycles of platinum-based first-line chemotherapy. 3. Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer - After Prior Chemotherapy Pemetrexed for Injection is indicated as a single-agent for the treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer after prior chemotherapy. 4. Mesothelioma Pemetrexed for Injection in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curative surgery. 5. Limitations of Use Pemetrexed for Injection is not indicated for the treatment of patients with squamous cell non-small cell lung cancer.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. PEMETREXED       ปริมาณ/หน่วย  100 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 57/2555
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1/102 ซอย งามวงศ์วาน 43 แยก 2-1 (ชินเขต 1/21) แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0 2276 8189
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052631511911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ชื่อเมือง TAINAN CITY
ชื่อประเทศ Taiwan, TWN
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 พฤศจิกายน 2566 20:30:31
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 7:54:28