ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 15137/63 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โมเมทาโซน เทวา เอ็นเอส
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MOMETASONE TEVA NS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาพ่น
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
NASAL SPRAY, SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Mometasone Furoate Nasal Spray is indicated in adults and children 3 years of age and older to treat the symptoms of seasonal allergic or perennial rhinitis. Mometasone Fumarate Nasal Spray is indicated for the treatment of nasal polyps in adults aged 18 years and older.
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 UNIT
1. MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0.052 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 อย 1/2553
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 689 ห้องเลขที่ 1-2, 9-14 ชั้น 21 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2302 3200
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C1052631513711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O.
ชื่อเมือง OPAVA-KOMAROV, CZ-747 70
ชื่อประเทศ Czech Republic
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O.
ชื่อเมือง OPAVA-KOMAROV, CZ-747 70
ชื่อประเทศ Czech Republic
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O.
ชื่อเมือง OPAVA-KOMAROV, CZ-747 70
ชื่อประเทศ Czech Republic
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O.
ชื่อเมือง OPAVA-KOMAROV, CZ-747 70
ชื่อประเทศ Czech Republic
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กันยายน 2566 4:10:0
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:47:6